A quina hora hauré de tornar les claus de l’apartament?

A quina hora hauré de tornar les claus de l’apartament?

A les 10:00 hores.

Si desitja prolongar la seva estada haurà de fer la consulta a la Recepció i serà pconfirmat segons la disponibilitat